Горен индекс

Намалява размер на шрифта на избрания текст и го повдига над базовата линия.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Горен индекс.


Икона за горен индекс

Горен индекс

Моля, подкрепете ни!