Равни височини на редове

Променя височината на избраните редове така, че да съответства на височината на най-високия ред в избраното.

За достъп до тази команда...

От контекстното меню:

Изберете редове в таблица, щракнете с десния бутон, изберете Размер - Равни височини на редове.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Оптимален размер - Равни височини на редове.

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Равни височини на редове.

От лентите с инструменти:

Икона за равни височини на редове

Равни височини на редове

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Равни височини на редове.


За да бъде достъпна тази команда, трябва да са избрани поне два реда, и е достатъчно да е избрана по една клетка от ред.

Моля, подкрепете ни!