Сенки

Добавя сянка към избрания текст, или ако курсорът е в дума – към цялата дума.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Сянка.


Моля, подкрепете ни!