Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако курсорът е в дума, цялата дума става курсивна. Ако избраното или думата вече е курсивна, форматът се премахва.

Ако курсорът не е в дума и не е маркиран текст, начертанието се прилага върху следващия въведен текст.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Курсив.

Икона за курсив

Курсив


Моля, подкрепете ни!