Получер

Прави избрания текст получер. Ако курсорът е в дума, цялата дума става получерна. Ако избраното или думата вече е получерна, форматът се премахва.

Ако курсорът не е в дума и не е маркиран текст, начертанието се прилага върху следващия въведен текст.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Начертание - Получер.

Икона за получер

Получер


Моля, подкрепете ни!