Начертание

Ползвайте тази команда, за да прилагате бързо начертание на шрифт върху избран текст.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню - изберете Начертание.


Ако поставите курсора в дума, без да избирате нищо, начертанието се прилага върху цялата дума. Ако курсорът не е в дума и не е избран текст, начертанието се прилага върху следващия текст, който въведете.

Получер

Прави избрания текст получер. Ако курсорът е в дума, цялата дума става получерна. Ако избраното или думата вече е получерна, форматът се премахва.

Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако курсорът е в дума, цялата дума става курсивна. Ако избраното или думата вече е курсивна, форматът се премахва.

Подчертаване

Подчертава или премахва подчертаването от избрания текст.

Зачертан

Чертае линия през избрания текст, или ако курсорът е в дума – през цялата дума.

Сенки

Добавя сянка към избрания текст, или ако курсорът е в дума – към цялата дума.

Горен индекс

Намалява размер на шрифта на избрания текст и го повдига над базовата линия.

Долен индекс

Намалява размера на шрифта на избрания текст и го сваля под базовата линия.

Моля, подкрепете ни!