Отдолу

Разполага съдържанието на клетката в доления й край.

За достъп до тази команда...

От контекстното меню за клетка изберете Клетка - Отдолу


Моля, подкрепете ни!