Отгоре

Разполага съдържанието на клетката в горния й край.

За достъп до тази команда...

От контекстното меню за клетка изберете Клетка - Отгоре


Моля, подкрепете ни!