Сливане на клетки

Обединява съдържанието на избраните клетки в една клетка, запазвайки форматирането на първата клетка от селекцията.

warning

Обединяването на клетки може да доведе до грешки при изчисляване на формулите в таблицата.


За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

Choose Merge Cells.

От лентите с инструменти:

Икона за сливане на клетки

Сливане на клетки


Моля, подкрепете ни!