Подравняване на текст

Служи за задаване на настройките за подравняване на текущия текстов абзац в контейнера му.

Контейнерът може да бъде страница от текстов документ, клетка от таблица, текстово поле, фигура от рисунка.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Format - Align Text.

От интерфейса с раздели:

Choose

От страничната лента:

Select Properties - deck.


Отляво

Подравнява избрания абзац или абзаци по лявото поле на контейнера.

Отдясно

Подравнява избрания абзац или абзаци по дясното поле на контейнера.

Центрирано

Центрира избрания абзац или абзаци спрямо ширината на обхващащия ги контейнер.

Двустранно

Подравнява избрания абзац или абзаци едновременно спрямо лявото и дясното поле на контейнера. Ако искате, можете да зададете настройка за подравняване и за последния ред от абзаца, като изберете Форматиране - Абзац - Подравняване.

Отгоре

Вертикално подравнява избрания текст към горния край на контейнера.

Центриране

Вертикално центрира избрания текст в контейнера.

Отдолу

Вертикално подравнява избрания текст към долния край на контейнера.

Моля, подкрепете ни!