Подравняване (текстови обекти)

Задайте настройките за подравняане на текущата селекция.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подравняване (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Отляво

Подравнява избрания абзац или абзаци по лявото поле на страницата.

Отдясно

Подравнява избрания абзац или абзаци по дясното поле на страницата.

Центрирано

Центрира избрания абзац или абзаци спрямо ширината на страницата.

Двустранно

Подравнява избрания абзац или абзаци едновременно спрямо лявото и дясното поле на страницата. Ако желаете, можете да зададете настройка за подравняване и за последния ред от абзаца, като изберете Форматиране - Абзац - Подравняване.

Моля, подкрепете ни!