Подравняване на обекти

Подравнява избраните обекти един спрямо друг.

note

Ако един от избраните обекти е закотвен като знак, някои от възможностите за подравняване не работят.


За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подравняване (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Изберете Фигура - Подравняване (с избрани обекти) (LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню - изберете Подравняване (с избрани обекти) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


note

Не всички видове обекти може да бъдат избирани заедно. Не всички модули (Writer, Calc, Impress, Draw) поддържат всички видове подравняване.


Подравняване отляво

Подравнява левите краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, левият му край се подравнява с лявото поле на страницата.

Хоризонтално центриране

Центрира хоризонтално избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, центърът му се подравнява хоризонтално с центъра на страницата.

Подравняване отдясно

Подравнява десните краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, десният му край се подравнява с дясното поле на страницата.

Подравняване отгоре

Подравнява горните краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, горният му край се подравнява с горното поле на страницата.

Вертикално центриране

Центрира вертикално избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, центърът му се подравнява вертикално с центъра на страницата.

Подравняване отдолу

Подравнява долните краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, долният му край се подравнява с долното поле на страницата.

Моля, подкрепете ни!