Подравняване на обекти

Подравнява избраните обекти един спрямо друг.

note

Ако един от избраните обекти е закотвен като знак, някои от възможностите за подравняване не работят.


За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Подравняване на текст.

От интерфейса с раздели:

Изберете

От страничната лента:

Изберете колодата Свойства - .


note

Не всички видове обекти може да бъдат избирани заедно. Не всички модули (Writer, Calc, Impress, Draw) поддържат всички видове подравняване.


Подравняване отляво

Подравнява левите краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, левият му край се подравнява с лявото поле на страницата.

Хоризонтално центриране

Центрира хоризонтално избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, центърът му се подравнява хоризонтално с центъра на страницата.

Подравняване отдясно

Подравнява десните краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, десният му край се подравнява с дясното поле на страницата.

Подравняване отгоре

Подравнява горните краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, горният му край се подравнява с горното поле на страницата.

Вертикално центриране

Центрира вертикално избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, центърът му се подравнява вертикално с центъра на страницата.

Подравняване отдолу

Подравнява долните краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, долният му край се подравнява с долното поле на страницата.

Моля, подкрепете ни!