Долен колонтитул

Добавя долен колонтитул към текущия стил на страници. Долният колонтитул е област в долното бяло поле на страницата, в която можете да добавят текст или графики.

Ако желаете, можете да добавите в долния колонтитул кантове или фоново запълване.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Долен колонтитул.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Долен колонтитул.


Ако желаете долният колонтитул да се разпростира в полетата на страницата, вмъкнете в него рамка.

Долен колонтитул

Задайте свойствата на долния колонтитул.

Долен колонтитул

Добавя долен колонтитул към текущия стил на страница.

Еднакъв отляво и отдясно

Четните и нечетните страници споделят еднакво съдържание.

Еднакво съдържание на първата страница

Първата и четните/нечетни страници споделят едно и също съдържание.

Ляво поле

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между левия край на страницата и левия край на долния колонтитул.

Дясно поле

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между десния край на страницата и десния край на долния колонтитул.

Разредка

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между долния край на текста на документа и горния край на колонтитула.

Динамично разстояние

Замества настройката Разстояние и позволява на долния колонтитул да се разпростира в областта между него и текста на документа.

Височина

Въведете желаната височина за долния колонтитул.

Автопобиране по височина

Автоматично наглася височината на долния колонтитул, за да се побере въведеното от вас съдържание.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Още

Задава кант, фонов цвят или фонова шарка за долния колонтитул.

Моля, подкрепете ни!