Горен колонтитул

Добавя горен колонтитул към текущия стил на страници. Горният колонтитул е област в горното бяло поле на страницата, в която можете да добавят текст или графики.

Ако желаете, можете да добавите в горния колонтитул кантове или фоново запълване.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Горен колонтитул.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на стил за страници и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Горен колонтитул.


Ако желаете горният колонтитул да се разпростира в полетата на страницата, вмъкнете в него рамка.

Горен колонтитул

Задайте свойствата на горния колонтитул.

Горен колонтитул

Добавя горен колонтитул към текущия стил на страница.

Еднакъв отляво и отдясно

Четните и нечетните страници споделят еднакво съдържание.

Еднакво съдържание на първата страница

Първата и четните/нечетни страници споделят едно и също съдържание.

Ляво поле

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между лявото поле на страницата и левия край на горния колонтитул.

Дясно поле

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между дясното поле на страницата и десния край на горния колонтитул.

Разредка

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между долния край на колонтитула и горния край на текста на документа.

Динамично разстояние

Замества настройката Разстояние и позволява на горния колонтитул да се разпростира в областта между него и текста на документа.

Височина

Въведете желаната височина за горния колонтитул.

Автопобиране по височина

Автоматично наглася височината на горния колонтитул, за да се побере въведеното от вас съдържание.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Още

Задава кант, фонов цвят или фонова шарка за горния колонтитул.

Моля, подкрепете ни!