Позволява ви да дефинирате оформления на страница за документи с една или повече страници, номерация на страници и формати на хартията.

За достъп до тази команда...


Раздел за формат на страница

Избиране на максималната печатаема област на страница

Формат на хартията

Изберете от списъка с предварително дефинирани размери хартия или задайте свой формат по избор,

Формат

Изберете предварително дефиниран размер хартия или създайте формат по избор, като въведете размери за хартията в полетата Височина и Ширина.

Ширина

Показва ширината на избрания формат хартия. За да дефинирате формат по избор, въведете ширина тук.

Височина

Показва височината на избрания формат хартия. За да дефинирате формат по избор, въведете височина тук.

Ориентация

Изберете ориентация на хартията за визуализация и печат.

Портрет

Показва и отпечатва текущия документ с вертикално ориентирана хартия.

Пейзаж

Показва и отпечатва текущия документ с хоризонтално ориентирана хартия.

Посока на текста

Изберете посоката на текста, която желаете да ползвате в документа. Посоката „от дясно наляво (вертикално)“ завърта всички настройки за оформление освен колонтитулите на 90 градуса.

note

Посока на текста се вижда само ако е отметнато Азиатски или Сложни писмености в - Езикови настройки - Езици.


Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Касета с хартия

Изберете източник на хартията за принтера. Ако желаете, можете да припишете различни касети с хартия на различните стилове на страници. Например, задайте различна касета за стила Първа страница и заредете касетата с фирмени бланки на вашата организация.

Бели полета

Задайте разстоянието между ръбовете на страницата и текста на документа.

Отляво

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между левия ръб на хартията и текста на документа.

Отдясно

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между десния ръб на хартията и текста на документа.

Отгоре

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между горния ръб на хартията и текста на документа.

Отдолу

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между долния ръб на хартията и текста на документа.

Настройки за оформление

Моля, подкрепете ни!