Подравняване

Задава подравняването на абзаца спрямо полетата на страницата.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Подравняване.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Подравняване.


Настройки

Задава настройките за подравняване на текущия абзац.

Отляво

Подравнява абзаца към лявото поле на страницата. Ако е разрешена поддръжката на азиатски езици, тази настройка се нарича Ляво/горе.

Икона в лентата Форматиране:

Икона за подравняване отляво

Подравняване отляво

Отдясно

Подравнява абзаца към дясното поле на страницата. Ако е разрешена поддръжката за азиатски езици, тази настройка се нарича Дясно/долу.

Икона в лентата Форматиране:

Икона за подравняване отдясно

Подравняване отдясно

Центрирано

Центрира съдържанието на абзаца спрямо ширината на страницата.

Икона в лентата Форматиране:

Икона „Центрирано“

Двустранно

Подравнява абзаца към лявото и дясното поле на страницата.

Икона в лентата Форматиране:

Икона за двустранно подравняване

Двустранно

Прилепване към текстовата мрежа (ако е активна)

Подравнява абзаца спрямо текстова мрежа. За да активирате текстовата мрежа, изберете Форматиране - Стил на страница - Текстова мрежа.

Текст към текст

Подравняване

Изберете настройка за подравняването на по-големи или по-малки знаци спрямо останалия текст в абзаца.

Свойства

Посока на текста

Задайте посоката на текста за абзац със сложна писменост. Тази възможност е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!