Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

В Writer и Calc можете да зададете позиция, размер и тип на канта.

За достъп до тази команда...

(всички възможности важат само в Writer и Calc)

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Страница - Кантове.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Кантове.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Borders tab.

Изберете бутона Форматиране - Страница - Горен колонтитул - Още.

Изберете бутона Форматиране - Страница - Долен колонтитул - Още.


Подреждане на линиите

Изберете готова комбинация от кантове, която да бъде приложена.

Можете също да използвате бутона Кантове в лентата с инструменти, за да прилагате предварително дефинирани формати на кантове.

Икона в лентата Форматиране:

Икона за кантове

Кантове

Линия

Щракнете върху желания тип линия, който желаете да приложите. Той ще бъде приложен върху избраните кантове в мострата.

Икона в лентата Форматиране:

Икона за стил на линия

Стил на линия

Изберете желания цвят на линията за избрания кант или кантове.

Пълнеж

Задайте големината на разстоянието, което желаете да остане между канта и съдържанието на селекцията.

Отляво

Въведете разстоянието, което желаете да остане между левия кант и съдържанието на селекцията.

Отдясно

Въведете разстоянието, което желаете да остане между десния кант и съдържанието на селекцията.

Отгоре

Въведете разстоянието, което желаете да остане между горния кант и съдържанието на селекцията.

Отдолу

Въведете разстоянието, което желаете да остане между долния кант и съдържанието на селекцията.

Синхронизиране

Прилага еднакъв пълнеж покрай четирите канта, когато въведете нова стойност.

Вид на сянката

Към кантовете можете да добавите и сянка. За най-добър резултат прилагайте този ефект само ако са видими и четирите канта.

note

Графиките и обектите, закотвени за рамка, не могат да надхвърлят размера на рамката. Ако приложите сянка върху кантовете на обект, който запълва цяла рамка, размерът на обекта ще бъде намален, за да се покажат сенките.


Позиция

Щракнете върху желания вид сянка за избраните кантове.

Разстояние

Въведете ширината на сянката.

Цвят

Изберете цвят за сянката.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!