Табулатори

Задайте позиция за табулация в абзаца.

Ако желаете, можете да задавате позициите за табулация и чрез скалата.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Табулатори.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Табулатори.

Щракнете двукратно върху скалата


Позиция

Изберете вид на позицията за табулация, въведете ново разстояние и щракнете върху Нов. Ако желаете, можете да зададете мерните единици за разстоянието (cm за сантиметри или " за инчове). Съществуващите позиции за табулация вляво от първата зададена от вас се премахват.

Тип

Изберете типа на позицията за табулация, която желаете да промените.

Отляво

Името на този вид табулатор е Ляво/горе, ако е включена поддържката за азиатски езици.

Подравнява левия край на текста с позицията за табулация, текстът се разполага надясно.

Отдясно

Името на този вид табулатор е Дясно/долу, ако е включена поддържката за азиатски езици.

Подравнява десния край на текста с позицията за табулация, текстът се простира наляво.

Центрирано

Подравнява средата на текста с позицията за табулация.

Десетичен

Подравнява десетичния разделител на число с позицията за табулация, а текста – вляво от нея.

Знак

Въведете знака, който желаете да бъде използван като десетичен разделител в позицията за табулация.

Знак за запълване

Задайте знаците, с които да се запълни редът вляво от позицията за табулация.

Няма

Не се вмъкват запълващи знаци или се премахват съществуващите запълващи знаци вляво от позицията за табулация.

.......

Празното пространство вляво от позицията за табулация се запълва с точки.

------

Празното пространство вляво от позицията за табулация се запълва с тирета.

______

Празното пространство вляво от позицията за табулация се запълва с линия.

Знак

Позволява ви да зададете знак за запълване на празното пространство вляво от позицията за табулация.

Създаване

Добавя дефинираната от вас позиция за табулация към текущия абзац.

Изтриване на всички

Премахва всички позиции за табулация, дефинирани от вас в списъка Позиция. Задава подразбирани позиции за леви табулатори през равни интервали.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!