Задайте позицията, мащаба, завъртането и разредката на знаците.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Знак - Позиция.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Подравняване.


Промените се прилагат върху текущата селекция, върху цялата дума, съдържаща курсора или върху новия текст, който въвеждате.

Позиция

Задайте настройките за горен или долен индекс.

Горен индекс

Намалява размера на шрифта на избрания текст и го повдига над шрифтовата линия.

Обикновен

Премахва форматите горен и долен индекс.

Долен индекс

Намалява размера на шрифта на избрания текст и го сваля под шрифтовата линия.

Повдигане/снижаване с

Въведете разстоянието, с което желаете да повдигнете или снижите избрания текст спрямо шрифтовата линия. Сто процента отговарят на височината на шрифта.

Относителен размер

Въведете до колко процента искате да смалите шрифта на избрания текст.

Автоматично

Автоматично избира разстоянието за повдигане или снижаване на избрания текст спрямо шрифтовата линия.

Въртене/мащабиране

Мащаб по ширина

Въведете до колко процента от ширината на шрифта да бъде хоризонтално разтегнат или свит избраният текст.

Разредка

Задайте разредката между отделните знаци.

Разредка

Задава разредката между знаците в избрания текст. Въведете в полето стойността, с която искате да разредите или сбиете текста.

Икона Съвет

За да увеличите разредката, задайте положителна стойност, а за да я намалите – отрицателна.


Кърнинг по двойки

Автоматично нагласяване на знаковата разредка за определени комбинации от букви.

Кърнингът е достъпен само за определени видове шрифтове и изисква принтерът да поддържа тази възможност.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Прилагане

Прилага променените или избрани стойности, без да затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!