Хипервръзка

Присвоява нова хипервръзка или редактира избраната хипервръзка. Хипервръзката представлява връзка към файл в Интернет или локалната система.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Знак - Хипервръзка.


Хипервръзка

Задайте свойствата на хипервръзката.

URL

Въведете URL адрес за файла, който желаете да се отвори при щракване върху хипервръзката. Ако не зададете рамка – местоназначение, файлът ще се отвори в текущия документ или рамка.

Преглед

Намерете файла, към който желаете връзка, и щракнете върху Отваряне.

Обръщение

Въведете текста, който искате да се показва за хипервръзката.

Събития

Укажете събитие, което да се задейства при щракване върху хипервръзката.

Име

Въведете име за хипервръзката. LibreOffice ще вмъкне в хипервръзката етикет NAME:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Текст на името" TARGET="_blank">Бележка</A>

Рамка

Въведете името на рамката, в която желаете да се отвори свързаният файл, или изберете предварително дефинирана рамка от списъка. Ако оставите това поле празно, свързаният файл ще се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Име на рамка

Определение

Наименувани елементи

Файлът се отваря в наименувана рамка в текущия документ на HTML.

_self

Файлът се отваря в текущата рамка.

_blank

Файлът се отваря в нова страница.

_parent

Файлът се отваря в родителската рамка на текущата рамка. Ако няма родителска рамка, се използва текущата.

_top

Файлът се отваря в най-горната рамка в йерархията.


Знакови стилове

Задайте настройките за форматиране на хипервръзката.

Посетени връзки

Изберете стил за форматиране на посетените връзки от списъка. За да добавите или промените стил в този списък, затворете диалоговия прозорец и щракнете върху иконата Стилове в лентата с инструменти Форматиране.

Непосетени връзки

Изберете стил за форматиране на непосетените връзки от списъка. За да добавите или промените стил в този списък, затворете диалоговия прозорец и щракнете върху иконата Стилове в лентата с инструменти Форматиране.

Моля, подкрепете ни!