За достъп до тази команда...


Категория

Изберете категория от списъка, после изберете форматиращ стил в полето Формат.

Формат

Изберете как желаете да се показва съдържанието на . Кодът за избраната възможност се изписва в полето Код на формат.

Падащи списъци за категория Валута

Изберете валута и превъртете до началото на списъка Формат, за да видите настройките за форматиране на валута.

note

Кодовете на формати за валути са във вида [$xxx-nnn], където xxx е символът на валутата, а nnn е кодът на държава. Специалните банкови символи като EUR (за евро) не изискват код на държава. Форматът на валутата не зависи от езика, избран в полето Език.


Език

Настройката за език осигурява запазването форматите на дати и парични стойности, както и десетичния разделител и разделителя на хилядите, дори при отваряне в операционна система с различна настройка за език.

Настройки

Задайте настройките за избрания формат.

Десетични позиции

Въведете желания брой на видимите дробни позиции.

Разреди на знаменателя

При дробен формат въведете с колко разреда искате да се показва знаменателят.

Водещи нули

Въведете максималния брой нули, които да се показват пред десетичния разделител.

Червени отрицателни числа

Променя цвета на шрифта за отрицателните числа на червен.

Разделител за хилядите

Вмъква разделител между хилядите. Видът на разделителя зависи от настройките на локала.

Инженерен запис

При експоненциалния формат инженерният запис осигурява експонентата да е кратна на 3.

Код на формат

Показва кода на избрания формат за числа. Можете да въведете и формат по избор. Следните настройки са достъпни само за дефинирани от потребителя формати.

Добавяне

Добавя въведения от вас код на формат към категорията с потребителски формати.

Редакция на коментар

Добавя коментар към избрания числов формат.

Изтриване

Изтрива избрания формат. Промените влизат в сила след като рестартирате LibreOffice.

Ред за име

Въведете коментар за избрания числов формат, след което щракнете извън това поле.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!