Ефекти за шрифт

Задайте желаните ефекти за използвания шрифт.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Знак - Ефекти за шрифт.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Нов/Редактиране на стил - Ефекти за шрифт.


Снимка на страницата „Ефекти за шрифт“

Промените се прилагат върху текущата селекция, върху цялата дума, съдържаща курсора или върху новия текст, който въвеждате.

Цвят на шрифта

Задава цвета на избрания текст. Ако изберете Автоматично, цветът на текста ще бъде черен върху светли фонове и бял – върху тъмни.

warning

Цветът на текста се игнорира на екрана, ако е отметнато полето Автоматичен цвят на шрифта за екранна визуализация в - LibreOffice - Достъпност.


Прозрачност

Задава прозрачността на текста. Стойността 100% означава напълно прозрачен, а 0% – напълно непрозрачен.

Украса на текста

Надчертаване

Изберете желания вид надчертаване. За да надчертаете само думите, отметнете полето Дума по дума.

Цвят за надчертаване

Изберете цвета на надчертаването.

Зачертан

Изберете стил на зачертаване за избрания текст.

note

Ако запишете документа във формат на Microsoft Word, всички видове зачертаване се преобразуват в единично.


Подчертаване

Изберете желания вид подчертаване. За да подчертаете само думите, отметнете полето Дума по дума.

note

Ако подчертаете текст в горен индекс, подчертаването се издига до нивото на горния индекс. Ако горният индекс е в дума или обикновен текст, подчертаването не се издига.


Икона в лентата Форматиране:

Икона за подчертаване

Подчертан

Цвят за подчертаване

Изберете цвета на подчертаването.

Дума по дума

Прилага избрания ефект само върху думите и пропуска интервалите.

Ефекти

Задайте ефектите за шрифт, които искате да приложите.

Релеф

Изберете ефект за релеф, който да бъде приложен върху избрания текст. Изпъкналият релеф кара знаците да изглеждат сякаш са надигнати над страницата. Вдълбаният релеф ги кара да изглеждат като пресовани навътре в страницата.

Очертан

Показва очертанието на избраните знаци. Този ефект не работи с всеки шрифт.

Сянка

Добавя хвърлена сянка надолу и надясно от избраните знаци.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи.

Диакритични знаци

Изберете знак, който да се показва над или под избрания текст по цялото му протежение.

Позиция

Изберете къде да се показват диакритичните знаци.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!