Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Знак.

В лентата Форматиране на текст (докато курсорът е в обект), щракнете върху

Икона за знак

Знак


Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!