Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Мултимедия.


Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Сканиране

Вмъква в документа сканирано изображение.

Моля, подкрепете ни!