Обект формула

Вмъква формула в текущия документ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - OLE обект - Обект формула.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Обект формула.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на обект формула

Вмъкване на обект формула

От клавиатурата:

+ Shift + E


Моля, подкрепете ни!