Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Специален знак.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Символ.

От лентите с инструменти:

Икона за специален знак

Специален знак


Когато щракнете върху знак в диалоговия прозорец Специални знаци, се показва мостра и съответен числов код за знака.

Търсене

Въведете името или част от името на знака според Уникод, за да видите самия знак в горното ляво квадратче на решетката. Имената на знаците не могат да се превеждат. Например, въведете tilde, за да се покаже ~, или въведете latin capital letter O with circumflex, за да се покаже Ô.

Шрифт

Изберете шрифт, за да се покажат свързаните с него специални знаци.

Знаков блок

Изберете блок на Уникод за текущия шрифт. Специалните знаци от избрания блок на Уникод ще се покажат в таблицата на знаците.

Таблица на знаците

Щракнете върху специалния знак или знаци, които желаете да вмъкнете, след което натиснете Вмъкване.

Най-скорошни знаци:

Показва специалните знаци, които са били вмъквани последно.

Предпочитани знаци

Показва специалните знаци, които са били избрани с бутона Добавяне към предпочитаните. Можете да запишете до 16 знака като предпочитани.

tip

Щракнете двукратно върху специален знак, за да го вмъкнете в документа.


Моля, подкрепете ни!