Заявка

Сканира изображение и вмъква резултата в документа. Диалоговият прозорец за сканиране е осигурен от производителя на скенера. За описание на този диалогов прозорец се обърнете към документацията на скенера.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране - Заявка.


Моля, подкрепете ни!