Избор на източник

Служи за избор на скенер.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране - Избор на източник.


Моля, подкрепете ни!