Избор на източник

Служи за избор на скенер.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране - Избор на източник.


Моля, подкрепете ни!