Сканиране

Вмъква в документа сканирано изображение.

За да вмъкнете сканирано изображение, трябва да е инсталиран драйвер за скенера ви.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Мултимедия - Сканиране.


Избор на източник

Служи за избор на скенер.

Заявка

Сканира изображение и вмъква резултата в документа. Диалоговият прозорец за сканиране е осигурен от производителя на скенера.

Моля, подкрепете ни!