Лента с инструменти

Показва или скрива лентата Инструменти.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Инструменти.


Лентата Инструменти съдържа следните икони:

Вмъкване

Лентата предлага различни функции за вмъкване на рамки, графики, таблици и други обекти.

Свободен курсор

Активира или деактивира свободния курсор. Можете да щракнете в началото, средата или края на всеки възможен ред от страница и да започнете да въвеждате.

Сричкопренасяне

Вмъква тирета за пренос в думите, които са прекалено дълги да се поберат до края на реда.

Синонимен речник

Отваря диалогов прозорец за заместване на текущата дума със синоним или сродна дума.

Изображения и диаграми

Ако иконата Изображения и диаграми от лентата Инструменти е активна, вместо графики се показват само запазени места.

Оформление за Уеб

Показва документа както би се виждал в уеббраузър. Удобно е при създаване на документи във формат HTML.

Моля, подкрепете ни!