Мащаб и оформление на изгледа

Отваря диалога Мащаб и оформление на изгледа, в който можете да зададете коефициента на увеличение за изобразяването на текущия документ.

Текущият коефициент на увеличение се изписва като процентна стойност върху плъзгача „Мащаб“ в лентата Състояние.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мащаб - Мащаб.

От лентите с инструменти:

Икона за мащаб

Мащаб


note

Мащабирането се извършва по различен начин на платформите Unix, Linux и Windows. Документ, записан с коефициент на увеличение 100% в Windows, се изобразява с по-голям коефициент на платформи Unix/Linux. За да промените коефициента на мащабиране, щракнете двукратно върху стойността в проценти в лентата Състояние и изберете желания коефициент.


Мащаб

Задайте коефициента на увеличение, с който да се показва текущият документ и всички отворени от момента нататък документи от същия тип.

Оптимален

Побиране по ширина и височина

Побиране по ширина

Показва цялата ширина на страницата от документа. Горният и долният ръб на страницата може да не се виждат.

100 %

Показва документа в действителния му размер

По избор

Позволява да въведете коефициента на увеличението, с което да се показва документът. Въведете в полето стойност в проценти.

Моля, подкрепете ни!