Библиографска база от данни

Вмъкване, изтриване, редактиране и организиране на записите в базата от данни за библиография.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Библиографска база от данни.


note

Ако полетата в базата от данни са само за четене, уверете се, че изгледът към източника на данни е затворен.


Предлаганата библиографска база от данни съдържа примерни записи с библиографски описания на книги.

Използвайте лентата с инструменти, за да изберете таблица в базата от данни за библиография, да търсите записи или да сортирате записите чрез филтри.

Вмъкване на нов запис

За да създадете запис, щракнете върху бутона със звездичката (*) в долния край на изгледа на таблицата. В края на таблицата ще бъде добавен празен ред.

Търсене и филтриране на записи

Можете да търсите записи по ключова дума, на която да съответства някое поле.

Въвеждане на ключ за търсене.

Въведете информацията, която желаете да намерите, и натиснете Enter. За да промените настройките за филтриране на търсенето, щракнете и задръжте бутона на мишката върху иконата Автофилтър и изберете друго поле с данни. При търсене можете да ползвате заместващи знаци, като % или * за произволен брой знаци и _ или ? за един знак. За да видите всички записи от таблицата, изчистете това поле и натиснете Enter.

Автофилтър

Щракнете и задръжте, за да изберете полето с данни, в което желаете да бъде търсен въведеният в полето Ключ за търсене израз. Можете да търсите само в едно поле.

Списъкът от записи в таблицата автоматично се обновява така, че да съответства на новите настройки за филтриране.

Използвайте стандартния филтър, за да прецизирате и комбинирате настройките за търсене на автофилтъра.

LibreOffice запомня текущите настройки за филтриране за следващия път, когато отворите този диалогов прозорец.

За да видите всички записи от таблицата, щракнете върху иконата Нулиране на филтъра.

Изтриване на запис

За да изтриете запис в текущата таблица, щракнете с десния бутон върху заглавието на реда на записа и изберете Изтриване.

Смяна на източника на данни

Източник на данни

Изберете източника на данни за библиографската база от данни.

Подреждане на колони

Позволява ви да зададете съответствие между заглавията на колони и полетата с данни от друг източник на данни. За да дефинирате друг източник на данни за библиография, щракнете върху бутона Източник на данни в лентата Обект на записа.

Изберете полето с данни, което желаете да съответства на текущото име на колона. За да смените наличните полета с данни, изберете друг източник на данни за библиография.

Моля, подкрепете ни!