Сливане с документ

Импортира промените, нанесени в копия на даден документ, в оригиналния документ. Промените, нанесени в бележки под линия, колонтитули, рамки и полета, се игнорират. Идентичните промени се сливат автоматично.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Следене на промените - Обединяване на документ.

В лентата Следене на промените щракнете върху

Икона за обединяване на документ

Обединяване на документ


Моля, подкрепете ни!