Списък

Служи за приемане или отхвърляне на отделни промени.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Списък.

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане и редактиране на промените. Ще се покаже диалоговият прозорец Автокорекция.
Щракнете върху бутона Редактиране на промените и отворете раздела Списък.


Разделът Списък показва всички записани промени в текущия документ. Ако желаете да филтрирате списъка, щракнете върху раздела Филтър и изберете критерии за филтриране.

Поле за избор

Изброява регистрираните промени в документа. Когато изберете запис от списъка, промяната се осветява в документа. За да сортирате списъка, щракнете върху заглавие на колона. За да изберете няколко елемента от списъка, задръжте , докато щраквате върху всеки от тях.

tip

За да редактирате коментара за запис от списъка, щракнете върху записа с десния бутон и изберете Редактиране - Коментар.


След като приемете или отхвърлите промяна, записите от списъка се пренареждат според състоянието "Прието" или "Отхвърлено".

Действие

Показва промените, нанесени в документа.

Автор

Показва потребителя, нанесъл промяната.

Дата

Показва датата и часа на нанасяне на промяната.

Коментар

Показва коментарите, прикрепени към промяната.

Приемане

Потвърждава текущата промяна и премахва осветяването ѝ в документа.

Отхвърляне

Отхвърля текущата промяна и премахва осветяването ѝ в документа.

Приемане - всички

Потвърждава всички промени и премахва осветяването от документа.

Отхвърляне - всички

Отхвърля всички промени и премахва осветяването от документа.

В контекстното меню на списъка има още команди:

Редактиране на коментар

Служи за редактиране на коментара за избраната промяна.

Сортиране

Сортира списъка по някоя от колоните.

Действие

Сортира списъка по типа на промените.

Автор

Сортира списъка по автор.

Дата

Сортира списъка по дата и час.

Коментар

Сортира списъка по коментарите, прикрепени към промените.

Позиция в документа

Сортира списъка по низходящ ред според позицията на промените в документа. Това е подразбираният начин на сортиране.

Моля, подкрепете ни!