Управление на промените

Тук можете да приемате или отхвърляте записаните промени.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Следене на промените - Управление.

В лентата Следене на промените щракнете върху

Икона за управление на проследените промени

Управление на проследените промени


Списък

Служи за приемане или отхвърляне на отделни промени.

Филтър

Служи за задаване на критерии за филтриране на списъка с промени в раздела Списък.

Моля, подкрепете ни!