Вмъкване на коментар за проследена промяна

Въведете коментар за записаната промяна.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Следене на промените - Коментар.

Изберете раздела Редактиране - Следене на промените - Управление - Списък.
Щракнете върху елемент от списъка и отворете контекстното меню.
Изберете Редактиране на коментар.


note

Можете да прикрепите коментар, когато , както и в диалоговия прозорец Управление на промените.


Моля, подкрепете ни!