Показване на промените

Показва или скрива регистрираните промени.

За достъп до тази команда...


Можете да промените външния вид на обозначенията, като изберете

Когато поставите показалеца на мишката върху обозначение за промяна в документа, в подсказка се изписват авторът и датата и часът, когато е извършена промяната.

Моля, подкрепете ни!