Показване на проследените промени

Показва или скрива регистрираните промени.

За достъп до тази команда...

От лентите с инструменти:

Икона за показване на проследените промени

Показване на проследените промени


Можете да промените външния вид на обозначенията, като изберете в диалоговия прозорец Настройки.

Когато поставите показалеца на мишката върху обозначение за промяна в документа, в подсказка се изписват авторът и датата и часът, когато е извършена промяната.

Моля, подкрепете ни!