Защитаване на промените

Не позволява на потребителите да деактивират следенето на промените или да приемат и отхвърлят промени, освен ако въведат парола.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Следене на промените - Защитаване.

В лентата Следене на промените щракнете върху

Икона за вмъкване на коментар за проследена промяна

Защитаване на промените


Моля, подкрепете ни!