Регистриране на промените

Следи всички промени, нанесени в текущия документ, по автор и дата.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Следене на промените - Регистриране.

В лентата Следене на промените щракнете върху

Икона за записване на промените

Регистриране на промените


Когато командата за следене на промени е активна, се следят следните видове промени:

Моля, подкрепете ни!