Следене на промените

Показва наличните команди за следене на промени във файла.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Следене на промените.


Регистриране на промените

Следи всички промени, нанесени в текущия документ, по автор и дата.

Защитаване на промените

Не позволява на потребителите да деактивират следенето на промените или да приемат и отхвърлят промени, освен ако въведат парола.

Показване на проследените промени

Показва или скрива регистрираните промени.

Управление

Тук можете да приемате или отхвърляте записаните промени.

Коментар

Въведете коментар за записаната промяна.

Моля, подкрепете ни!