Описание

Показва свойствата на избраната чувствителна област.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - ImageMap, после изберете област от чувствителното изображение и щракнете върху Свойства - Описание.


Хипервръзка

Показва свойствата на URL, който е прикрепен за чувствителната област.

URL:

Въведете URL на файла, който искате да се отваря при щракване върху избраната чувствителна област. Ако искате да се преминава към наименувана котва в текущия документ, например фигура с име „име_на_котва“, адресът трябва да е във формата „#име_на_котва“. За да посочите котва в друг документ, адресът трябва да е във формата „file:///път/към/име_на_друг_документ#име_на_котва“.

Текстова алтернатива

Въведете текста, който желаете да се показва, когато курсорът на мишката се задържи върху чувствителната област в браузър. Ако не въведете текст, ще се показва съдържанието на полето Адрес.

Рамка:

Въведете името на рамката – местоназначение, в която желаете да се отвори зададеният URL. Можете също така да изберете стандартно име на рамка, което се разпознава от всички браузъри.

Име:

Въведете име за изображението.

Описание

Въведете описание за чувствителна област.

Моля, подкрепете ни!