Редактор на ImageMap

Позволява ви да прикрепвате URL към определени области върху графика или група от графики. Група от една или няколко чувствителни области се нарича чувствително изображение (ImageMap).

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - ImageMap.


Добавяне на чувствителни зони в графики

Можете да чертаете три вида чувствителни области: правоъгълници, елипси и многоъгълници. Когато щракнете върху чувствителна област, съответният URL адрес се отваря в прозореца на браузъра или зададена от вас рамка. Можете да задавате и текста, който да се показва при посочване на областта с мишката.

Прилагане

Прилага промените, нанесени от вас в чувствителното изображение.

Икона за прилагане

Прилагане

Отваряне

Зарежда съществуваща дефиниция на чувствителни области от файл във формат MAP-CERN, MAP-NCSA или SIP StarView ImageMap.

Икона за отваряне

Отваряне

Записване

Записва чувствителното изображение във файл с формат MAP-CERN, MAP-NCSA или SIP StarView за ImageMap.

Икона за записване

Записване

Избор

Избира чувствителна област за редактиране.

Икона за избиране

Избор

Правоъгълник

Създава правоъгълна чувствителна област на мястото, на което плъзнете курсора в графиката. След това можете да попълните Адрес и Текстова алтернатива за чувствителната област и да изберете рамката, в която да се отвори зададеният URL.

Икона за правоъгълник

Правоъгълник

Елипса

Създава елиптична чувствителна област на мястото, на което плъзнете курсора в графиката. След това можете да попълните Адрес и Текстова алтернатива за чувствителната област и да изберете рамката, в която да се отвори зададеният URL.

Икона за елипса

Елипса

Многоъгълник

Създава многоъгълна чувствителна област в графиката. Щракнете върху тази икона, плъзнете курсора в графиката и щракнете, за да дефинирате първата страна на многоъгълника. Преместете курсора до края на следващата страна и щракнете. Повтаряйте това, докато нарисувате всички страни на многоъгълника. Когато приключите, щракнете двукратно, за да затворите многоъгълника. След това можете да попълните Адрес и Текстова алтернатива за чувствителната област и да изберете рамката, в която да се отвори зададеният URL.

Икона за многоъгълник

Многоъгълник

Рисуван многоъгълник

Създава чувствителна област от свободно нарисуван многоъгълник. Щракнете върху тази икона и поставете курсора на мястото, където желаете да нарисувате областта. Очертайте с плъзгане линия с желаната форма и отпуснете бутона на мишката, за да затворите фигурата. След това можете да попълните Адрес и Текстова алтернатива за чувствителната област и да изберете рамката, в която да се отвори зададеният URL.

Икона за рисуван многоъгълник

Рисуван многоъгълник

Редактиране по възли

Позволява ви да променят формата на избраната чувствителна област, като редактирате възлите на очертанието й.

Икона за редактиране по възли

Редактиране по възли

Местене на възли

Позволява ви да местите отделните възли на избраната чувствителна област.

Икона за местене на възли

Местене на възли

Вмъкване на възли

Добавя възел на мястото, където щракнете върху очертанието на чувствителната област.

Икона за вмъкване на възли

Вмъкване на възли

Изтриване на възли

Изтрива избрания възел.

Икона за изтриване на възли

Изтриване на възли

Активна

Разрешава или забранява хипервръзката за избраната чувствителна област. Неактивните чувствителни области са прозрачни.

Икона за активиране на хипервръзка

Макрос

Позволява ви да зададете макрос, който да се стартира при щракване върху избраната чувствителна област в браузър.

Икона за макрос

Макрос

Свойства

Позволява ви да зададете свойствата на избраната чувствителна област.

Икона за свойства

Свойства

Адрес:

Въведете URL на файла, който да се отваря при щракване върху избраната чувствителна област. Ако желаете да се извърши преход към котва в документа, адресът трябва да е във вида „file:///C:/Документи/име_на_документ#име_на_котва“.

Текстова алтернатива

Въведете текста, който желаете да се показва, когато курсорът на мишката се задържи върху чувствителната област в браузър. Ако не въведете текст, ще се показва съдържанието на полето Адрес.

Рамка:

Въведете името на рамката местоназначение, в която желаете да се отвори зададеният URL. Можете да изберете и стандартно име на рамка от списъка.

Списък на видовете рамки

Графичен изглед

Показва чувствителното изображение, така че да можете да щракате върху чувствителните области и да ги редактирате.

Моля, подкрепете ни!