Свойства на плаващата рамка

Променя свойствата на избраната плаваща рамка. Плаващите рамки работят най-добре, когато съдържат документ на HTML и са вмъкнати в друг документ на HTML.

За достъп до тази команда...

Изберете рамка, после изберете Редактиране - OLE обект - Свойства.

Отворете контекстното меню на избраната рамка, изберете Свойства.


Име

Въведете име за плаващата рамка. Името не може да съдържа интервали и специални знаци или да започва с долна черта (_).

Съдържание

Въведете пътя и името на файла, който желаете да се показва в плаващата рамка. Можете също така да щракнете върху бутона Преглед и да намерите желания файл. Например, можете да въведете:

Преглед

Намерете файла, който желаете да се покаже в избраната плаваща рамка, и щракнете върху Отваряне.

Плъзгач

Добавяне или премахване на плъзгач за превъртане в избраната плаваща рамка.

Включен

Показва плъзгача на плаващата рамка.

Изключен

Скрива плъзгача на плаващата рамка.

Автоматично

Отметнете тази настройка, за да разрешите избраната плаваща рамка да има плъзгач за превъртане, когато е необходимо.

Кант

Показва или скрива канта на плаващата рамка.

Включен

Показва канта на плаващата рамка.

Изключен

Скрива канта на плаващата рамка.

Пълнеж

Определя разстоянието между ръба на плаващата рамка и съдържанието при условие, че и двата документа – извън и вътре в рамката – са на HTML.

Ширина

Въведете желаното разстояние между левия и десния ръб на плаващата рамка и съдържанието й. Документите във и извън плаващата рамка трябва да са на HTML.

По подразбиране

Прилага подразбираното хоризонтално разстояние.

Височина

Въведете желаното разстояние между горния и долния ръб на плаващата рамка и съдържанието й. Документите във и извън плаващата рамка трябва да са на HTML.

По подразбиране

Прилага подразбираното вертикално разстояние.

Моля, подкрепете ни!