Редактиране

Позволява ви да редактирате избран обект във файла, който сте вмъкнали с командата Вмъкване – Обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Обект - Редактиране, също и в контекстното меню на избран обект.


Моля, подкрепете ни!