Редактиране

Позволява ви да редактирате избран OLE обект, който сте вмъкнали с командата Вмъкване – OLE обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - OLE обект - Редактиране, също и в контекстното меню на избран обект.


Моля, подкрепете ни!