Редактиране на обект

Позволява редактирането на избран обект във файла, който е бил вмъкнат с командата Вмъкване - Обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Обект.


Редактиране

Позволява ви да редактирате избран обект във файла, който сте вмъкнали с командата Вмъкване – Обект.

Отваряне

Отваря избрания OLE обект с програмата, в която е създаден.

Моля, подкрепете ни!