Променяне на DDE връзки

Промяна на свойствата на избраната DDE връзка.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Външни връзки - Промяна (само за DDE връзки).


Промяна на връзка

Позволява ви да задавате свойствата на избраната връзка.

Приложение

Показва кое приложение последно е записало файла източник. За приложенията на LibreOffice името на сървъра е soffice.

Файл

Път към файла източник. Относителните пътища трябва да са изписани като пълни идентификатори във формат URI, например с file://.

Категория

Показва раздела или обекта, който връзката сочи във файла източник. Ако желаете, тук можете да въведете друг раздел или обект.

Моля, подкрепете ни!