Редактиране на външни връзки

Можете да промените или прекъснете всяка от връзките към външни файлове в текущия документ. Можете също да обновите съдържанието на текущия файл към най-скоро записаната версия на свързания външен файл. Тази команда не важи за хипервръзките и не е достъпна, ако текущият документ не съдържа връзки към други файлове.

Тази команда може да бъде използвана с връзки към външни файлове, които сочат към изображения и OLE обекти (когато са вмъкнати чрез връзка към външен файл).

За достъп до тази команда...

From the menu bar:


Файл източник

Показва пътя към файла източник. Ако в пътя е дефинирана DDE връзка, относителните пътища трябва да започват с „file:“.

Щракнете двукратно върху връзка, за да отворите диалогов прозорец за избор на файл, в който можете да изберете друг обект за тази връзка.

Елемент

Показва приложението, което последно е записало файла източник (ако е известно).

Тип

Показва типа на файла източник, например „графика“.

Състояние

Показва допълнителна информация за файла източник.

Автоматично

Автоматично обновява съдържанието на връзката, когато отворите файла. При това всички промени, нанесени във файла източник, ще се отразят във файла, съдържащ връзката. Свързаните графики могат да се обновяват само ръчно. Тази възможност не е достъпна за свързан графичен файл.

Режимът Автоматично е достъпен само за DDE връзки. За да вмъкнете DDE връзка, копирайте съдържанието от единия файл и го поставете в другия, като изберете Редактиране - Специално поставяне и после отметнете полето Връзка. Тъй като DDE представлява система за свързване, базирана върху текст, само показаните дробни позиции се копират в листа цел.

Ръчно

Връзката ще се обновява само когато щракнете върху бутона Обновяване.

Промяна

Смяна на файла източник за избраната връзка.

Прекъсване на връзка

Прекъсва връзката между файла източник и текущия документ. В текущия документ ще бъде запазено най-скорошното съдържание на файла източник.

Обновяване

Обновява избраната връзка, така че в текущия документ да се покаже най-скоро записаната версия на свързания файл.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

note

Когато отворите файл, който съдържа връзки, ще ви бъде предложено обновяване на връзките. В зависимост от местонахождението на свързаните файлове процесът на обновяване може да заеме няколко минути.


note

Ако зареждате файл, който съдържа DDE връзки, ще ви бъде предложено обновяване на връзките. Откажете обновяването, ако не желаете да се установява връзка с DDE сървъра.


warning

Може да се конструират връзки към отдалечени местоположения, които да предават локални данни към отдалечения сървър. Отклонете подканата за обновяване, ако не се доверявате на документа.


Моля, подкрепете ни!