Навигатор за главни документи

В главен документ можете да превключвате прозореца Навигатор между нормален изглед и изглед на главен документ.

В прозореца Навигатор са изброени компонентите на главния документ. Ако поставите показалеца на мишката върху името на поддокумент от списъка, ще се покаже пълният път до поддокумента.

В изгледа на навигатора за главен документ се виждат следните икони:

Изглед на главен документ

Превключва между нормален изглед и изглед на главен документ.

Икона

Изглед на главен документ

Редактиране

Редактирайте съдържанието на компонента, избран в списъка на прозореца Навигатор. Ако селекцията е файл, той ще бъде отворен за редактиране. Ако селекцията е указател, ще се отвори диалоговият прозорец Указател.

Икона

Редактиране

Обновяване

Щракнете и изберете съдържанието, което желаете да се обнови.

Икона

Обновяване

Избор

Обновява съдържанието на селекцията.

Указатели

Обновява всички указатели.

Връзки

Обновява всички връзки.

Всички

Обновява цялото съдържание.

Редактиране на връзка

Тази команда е достъпна чрез щракване с десния бутон върху вмъкнат файл в прозореца Навигатор. Променя свойствата на връзката за избрания файл.

Вмъкване

Вмъква файл, указател или нов документ в главния документ.

tip

Освен това можете да вмъквате файлове в главния документ като плъзнете файл от работния плот и го пуснете в изгледа на навигатора за главен документ.


Икона

Вмъкване

Указател

Вмъква указател или таблица на съдържанието в главен документ.

Файл

Вмъква един или повече съществуващи файлове в главния документ.

Нов документ

Създава и вмъква нов поддокумент. Когато създадете нов документ, ще бъдете подканени да въведете име на файл и местоположение, където да бъде записан.

Текст

Вмъква в главния документ нов абзац, в който можете да въвеждате текст. Не можете да вмъквате текст до вече съществуваш текстов елемент в Навигатора

Записване и на съдържанието

Записва копие от съдържанието на свързаните файлове в главния документ. Така е сигурно, че текущото съдържание ще бъде налично дори ако свързаните файлове са недостъпни.

Икона

Записване и на съдържанието

Преместване нагоре

Премества селекцията с една позиция нагоре в списъка на навигатора. Можете да местите елементите и като ги плъзгате и пускате в списъка. Ако преместите текстов раздел върху друг текстов раздел, двата ще се слеят.

Икона

Преместване нагоре

Преместване надолу

Премества селекцията с една позиция надолу в списъка на навигатора. Можете да местите елементите и като ги плъзгате и пускате в списъка. Ако преместите текстов раздел върху друг текстов раздел, двата ще се слеят.

Икона

Преместване надолу

Изтриване

Тази команда е достъпна чрез двукратно щракване върху елемент в навигатора. Изтрива селекцията от списъка на навигатора и главния документ, но не изтрива файла на поддокумента.

Моля, подкрепете ни!