Формат на текст (търсене)

Указва търсене на определени свойства на формата на текста, например вид и ефекти на шрифта и настройки за изливане на текст.

За достъп до тази команда...

Изберете бутона Редактиране - Търсене и замяна - Формат.


Критериите за търсене на атрибути се изброяват под полето Търсене.

note

Когато търсите и заменяте формати, не е задължително да задавате текст в полето Търсене.


За да зададете заменящ формат, щракнете в полето Замяна, после щракнете върху бутона Формат.

Ползвайте Формат на текст (търсене) и Формат на текст (замяна), за да дефинирате критериите за търсене на формати. Тези диалогови прозорци съдържат следните раздели:

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Ефекти за шрифт

Задайте желаните ефекти за използвания шрифт.

Отстъпи и разредка

Задава настройките за отстъпи и разредка на абзаца.

Подравняване

Задава подравняването на абзаца спрямо полетата на страницата.

Изливане на текст

Задаване на настройки за сричкопренасяне и страниране.

Area (Background, Highlighting)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи.

Задайте позицията, мащаба, завъртането и разредката на знаците.

Азиатски текст

Задава настройките за писане на двойни редове в азиатски езици. Изберете знаците в текста, после изберете тази команда.

Азиатска типография

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Моля, подкрепете ни!