Атрибути

Изберете текстовите атрибути, които желаете да намерите. Например, ако търсите атрибут Шрифт, ще бъдат намерени всички срещания на текст с шрифт, различен от подразбирания. Това са откъсите с директно зададен атрибут за шрифт, както и тези, в които атрибутът за шрифт е променен чрез стил.

Търсене на атрибути

Настройки

Изберете атрибутите, които искате да търсите.

Без разцепване на абзаци

Указва търсене на атрибута Без разцепване на абзаци.

Вертикално подравняване на текст

Указва търсене на атрибута Вертикално подравняване на текст.

Висящи начални редове

Указва търсене на атрибута Висящи начални редове.

Висящи последни редове

Указва търсене на атрибута Висящи последни редове.

Дума по дума

Указва търсене на отделни думи с атрибут Подчертан или Зачертан.

Език

Указва търсене на атрибута Език (за проверка на правописа).

Ефекти

Указва търсене на знаци с атрибутите Главни букви, Долен регистър, Малки главни букви и Заглавие.

Завъртане

Указва търсене на атрибута Завъртане.

Заедно със следващия абзац

Указва търсене на атрибута Заедно със следващия абзац.

Зачертан

Указва търсене на знаци с атрибута Зачертан (единично или двойно зачертаване).

Кърнинг

Указва търсене на атрибутите Разредка (стандартен, разреден, сбит) и кърнинг по двойки.

Мащаб

Указва търсене на атрибута Мащаб.

Мигане

Указва търсене на атрибута Мигане.

Наклон на шрифт

Указва търсене на атрибута Курсив или Получер курсив.

Напасване на редовете в колоните

Указва търсене на атрибута Напасване на редовете в колоните.

Отстъп

Указва търсене на атрибута Отстъп (отляво, отдясно, на първия ред).

Очертан

Указва търсене на атрибута Очертан.

Подравняване

Указва търсене на атрибута Подравняване (отляво, отдясно, центрирано, двустранно).

Подчертан

Указва търсене на знаци с атрибута Подчертан (единично, двойно или пунктирно подчертани).

Позиция

Указва търсене на знаци с атрибутите Обикновен, Горен индекс или Долен индекс.

Размер на шрифта

Указва търсене на атрибута Размер на шрифта.

Разредка

Указва търсене на атрибута Разредка (отгоре или отдолу).

Редова разредка

Указва търсене на атрибута Редова разредка (единична, 1,5 реда, двойна, пропорционална, минимална, междуредов просвет).

Релеф

Указва търсене на атрибута Релеф.

Сричкопренасяне

Указва търсене на атрибута Сричкопренасяне.

Стил за страници

Указва търсене на атрибута Нова страница със стил.

Със сянка

Указва търсене на атрибута Сянка.

Табулатори

Указва търсене на абзаци, в които е зададена допълнителна табулация.

Тегло на шрифт

Указва търсене на атрибута Получер или Получер курсив.

Фон на знаците

Указва търсене на знаци с атрибута фон.

Цвят на шрифта

Указва търсене на текст, в който подразбираният цвят е заменен.

Шрифт

Указва търсене на текст, в който подразбираният шрифт е заменен.

Моля, подкрепете ни!