Атрибути

Изберете текстовите атрибути, които искате да търсите. Например, ако изберете атрибута Контур, ще бъдат намерени всички знаци, ръчно форматирани с ефект „Контур“. Ако искате да намерите и знаците с ефект „Контур“ като част от стил, преди търсенето отметнете Включително стиловете в областта Други настройки.

Настройки

Изберете атрибутите, които искате да търсите.

Без разцепване на абзаци

Указва търсене на абзаци с атрибута Без разцепване на абзаци.

Вертикално подравняване на текст

Указва търсене на атрибута Вертикално подравняване на текст.

Висящи начални редове

Указва търсене на атрибута Висящи начални редове.

Висящи последни редове

Указва търсене на атрибута Висящи последни редове.

Дума по дума

Указва търсене на знаци с атрибута Дума по дума, който може да бъде задаван при употреба на Подчертаване, Зачертаване и Надчертаване.

Език

Указва търсене на атрибута Език (за проверка на правописа).

Ефекти

Указва търсене на знаци с ефект Регистър („Главни букви“, „Малки букви“, „Главна буква на всяка дума“ или „Малки главни букви“).

Завъртане

Указва търсене на атрибута Завъртане.

Заедно със следващия абзац

Указва търсене на атрибута Заедно със следващия абзац.

Зачертан

Указва търсене на знаци с атрибута Зачертаване.

Кърнинг

Указва търсене на атрибутите Разредка (стандартен, разреден, сбит) и кърнинг по двойки.

Мащабиране на знаците

Указва търсене на знаци, форматирани с Мащаб по ширина.

Мигане

Указва търсене на атрибута Мигане.

Надчертан

Указва търсене на знаци, форматирани с Надчертаване.

Наклон на шрифт

Указва търсене на атрибута Курсив или Получер курсив.

Отстъп

Указва търсене на атрибута Отстъп (отляво, отдясно, на първия ред).

Очертан

Указва търсене на знаци с атрибута Контур.

Подравняване

Указва търсене на атрибута Подравняване (отляво, отдясно, центрирано, двустранно).

Подчертан

Указва търсене на знаци, форматирани с Подчертаване.

Позиция

Указва търсене на знаци с атрибутите Обикновен, Горен индекс или Долен индекс.

Размер на шрифта

Указва търсене на атрибута Размер на шрифта.

Разредка

Указва търсене на атрибута Разредка (отгоре или отдолу).

Редова разредка

Указва търсене на атрибута Редова разредка (единична, 1,5 реда, двойна, пропорционална, минимална, междуредов просвет).

Редова разредка на страницата

Указва търсене на абзаци с атрибута Активиране редовата разредка на страницата.

Релеф

Указва търсене на знаци с атрибута Релеф.

Сричкопренасяне

Указва търсене на атрибута Сричкопренасяне.

Стил за страници

Указва търсене на атрибута Нова страница със стил.

Със сянка

Указва търсене на знаци с атрибута Сянка.

Табулатори

Указва търсене на абзаци, в които е зададена допълнителна табулация.

Тегло на шрифт

Указва търсене на атрибута Получер или Получер курсив.

Фон на знаците

Указва търсене на знаци с атрибута фон.

Цвят на шрифта

Указва търсене на текст, в който подразбираният цвят е заменен.

Шрифт

Указва търсене на текст, в който подразбираният шрифт е заменен.

Моля, подкрепете ни!