Търсене и замяна

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Търсене и замяна.

От лентите с инструменти:

Икона за търсене и замяна

Търсене и замяна

От клавиатурата:

+ H


Търсене

Въведете текста, който желаете да намерите, или изберете предишен търсен текст от списъка.

Настройките за търсене са изброени под полето Търсене и в областта Други настройки на диалоговия прозорец.

Зачитане на регистъра

Търси се точният знак, въведен в полето Търсене, без да се разглеждат съвпадения с алтернативен регистър.

Изключете тази настройка, за да се търсят съвпадения с всякакъв възможен регистър. Например ако въведете „а“ в полето Търсене, ще се отчете съвпадение и с „а“, и с „А“.

note

Имайте предвид, че някои знаци може да имат по няколко съответствия, когато е изключено Зачитане на регистъра. Например „s“ съвпада с „s“, „S“ и „ß“ (есцет, използвано в немския език).


Търсят се само цели думи или клетки, идентични на търсения текст.

Замяна

Въведете заместващия текст или изберете заместващ текст или стил от списъка.

Настройките за замяна са изброени под полето Търсене и в областта Други настройки на диалоговия прозорец.

Предишно срещане

Намира и избира предишното срещане на търсения текст или формат в документа.

Следващо срещане

Намира и избира следващото срещане на търсения текст или формат в документа.

Замяна

Заменя избраното копие на намерения текст или формат, след което търси следващо срещане.

Замяна на всички

Замества всички срещания на текста или формата, който желаете да замените.

Други настройки

Показва повече или по-малко настройки на търсенето. Натиснете повторно този бутон, за да скриете разширените настройки.

Само в текущата селекция

Претърсва само избрания текст или клетки.

Замяна назад

Търсенето започва в текущата позиция на курсора и продължава назад към началото на файла.

Търси се текст, форматиран със зададен от вас стил. Отметнете това поле, после изберете стил от списъка Търсене. За да посочите заместващ стил, изберете стил от списъка Замяна.

Търсене по подобие

Служи за търсене на текстове, подобни на указания в полето Търсене. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона Подобие по, за да зададете настройките за подобие.

Зачитане ширината на знаците (само ако са разрешени азиатските езици)

Разграничава формите с половин ширина и пълна ширина на знаците.

Подобно звучене (японски) (само ако са разрешени азиатските езици)

Позволява ви да зададете настройките за търсене на подобни означения в японски текст. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона Звуци, за да уточните настройките за търсене.

Търсене при японски

Зачитане на диакритиките

Търси точно съвпадение, не включва в търсенето знаците от Уникод за комбиниране. Например при търсене на كتب няма да се отчете съвпадение за كَتَبَ , كُتُب , كتِب и т.н.

Зачитане на кашида

Търси точно съвпадение, не включва в търсенето арабския знак татуил U+0640 (наричан още кашида). Например при търсене на كتاب няма да се отчете съвпадение за كـتاب , كتــــاب и т.н.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

tip

След като затворите диалоговия прозорец Търсене и замяна, можете да продължите да търсите с последните въведени критерии, като натиснете Shift++F.


Моля, подкрепете ни!